Elállás

Elállás / felmondási jog

A Készüléket kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog – a szolgáltatás nyújtásának megkezdése esetén felmondási jog – illeti meg a Megrendelőt a Szerződés tekintetében, megfelelően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A Megrendelő elállási jogát a Szolgáltató weboldalán elérhető nyilatkozat útján teheti meg. A nyilatkozatot a Szolgáltató az ászf-ben rögzített email címére, elektronikus úton küldött levél útján köteles eljuttatni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését. Az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Készüléket az Megrendelő elállás esetén köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 8 napon belül – a Szolgáltató ászf-ben feltüntetett székhelyére történő személyes vagy postai úton vagy egyéb egyenértékű módon történő visszajuttatással – saját költségen visszaszolgáltatni. A Megrendelő felel a Készülék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített ellenszolgáltatást elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Készüléket, vagy a Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Az „Elállás/felmondási jog felmondási nyilatkozattal” fájl letöltéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra:

Dr. Orosz Zsolt és Bacsó Benjámin tanfolyama

Kedvezményes csomag Dr. Orosz Zsolt és Bacsó Benjámin kurzusához!

Ismerd meg a gyógynövények főbb jellemzőit és jótékony hatásait, illetve a hit és ima szerepét mindennapjainkban